Dlaczego ubezpieczenie na życie jest tak ważne?

  • Zaledwie co trzeci Polak ma ubezpieczenie na życie, choć już 2,6 mln z nas wykupiło prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

  • Dopasowane, indywidualne ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie zdrowia i życia Twojego i Twoich bliskich.

  • To również zapewnienie stabilności finansowej w trudnej sytuacji, pomoc w pokryciu kosztów długotrwałego leczenia czy spłaty kredytu.
  • Świadczenia w ramach  ubezpieczenia na życie pomagają w pokryciu kosztów specjalistycznej pomocy medycznej w razie wypadku lub zachorowania.

 

Mamy produkty uwzględniające sytuacje, które mogą mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa i finanse Twoje i Twojej rodziny. Ciężkie choroby przewlekłe, wypadki, nagła śmierć członków rodziny – przeważnie nie jesteśmy na to przygotowani. Dodatkowym problemem są znaczne obciążenia finansowe, które z tymi sytuacjami są bezpośrednio związane, jak pokrycie kosztów leczenia, utrzymanie rodziny czy spłata kredytu w przypadku, gdy nie jesteś zdolny do pracy. Kompleksowe ubezpieczenie chroni zarówno Ciebie, jak i Twoich bliskich

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin. Komfort i bezpieczeństwo Twoich pracowników są dla Ciebie ważne? Wybierz grupowe ubezpieczenie na życie. Produkt czysto ochronny. Zabezpiecza Ubezpieczonego, jego życie i zdrowie oraz jego najbliższą rodzinę – małżonka, partnera oraz pełnoletnie dziecko – przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Polisa chroni także współubezpieczonych: rodziców, teściów i dzieci Ubezpieczonych oraz nauczycieli.

 to także:

  • dodatkowy atut w procesie rekrutacji nowych pracowników,
  • sposób motywowania i budowania pozytywnych relacji pracodawcy z pracownikiem,
  • możliwość zaliczenia składek ubezpieczeniowych w koszty uzyskania przychodu,
  • zwolnienie z odprawy pośmiertnej w przypadku finansowania składki przez pracodawcę,
  • możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

 

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie opracowane w  pakiet ubezpieczeń na życie

Życie niesie wiele radości i chwil szczęścia: pasje, sukcesy, rosnące dzieci, własne cztery kąty. Jednak zdarzają się też wypadki i przeciwności losu. Nie pozwól, aby to one decydowały o tym, jak będzie wyglądało życie Twoje i bliskich.

Centrum Ubezpieczeń