Ubezpieczenia majątkowe

 • Budynków i lokali mieszkalnych – także tych w budowie
 • Murów od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Wyposażenia mieszkań
 • Mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Mienia ruchomego od kradzieży i rabunku
 • Szyb i luster od stłuczenia i pęknięcia
 • Ochrony prawnej
 • Ogrodzeń od dewastacji
 • OC w życiu prywatnym
 • NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

 • w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • gradu,
 • powodzi,
 • spływu wód po zboczach,
 • lawiny,
 • naporu śniegu,
 • dymu i sadzy,
 • upadku drzewa,
 • uderzenia pojazdu.
Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy najlepsze warunki ubezpieczeniowe.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

Po opłaceniu dodatkowej składki możesz ubezpieczyć:

 • szkody powstałe wskutek wandalizmu,
 • udokumentowane koszty, poniesione w związku z wymianą zabezpieczeń drzwi wejściowych w przypadku utraty kluczy wskutek kradzieży, rozboju lub zagubienia,
 • udokumentowane koszty wynajmu lokalu zastępczego, jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny lub mieszkanie nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez co najmniej trzy dni, w wyniku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

W ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, za dodatkową opłatą, możesz chronić także oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne (szyby okienne, drzwiowe, lustra, elementy szklane stanowiące składową część mebli itp.) od stłuczenia.

Umowę ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych zawiera się maksymalnie na 1 rok.

Mieszkanie lub dom możesz ubezpieczyć już teraz – szybko i łatwo.

 • Zapewniamy ochronę domu lub mieszkania wraz z ich stałymi elementami i mieniem ruchomym.
 • Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć po opłaceniu dodatkowej składki.
 • Ubezpieczenie domu i mieszkania przeznaczone jest dla Klientów, którzy chcą w prosty sposób uzyskać skuteczną ochronę swojego majątku.

Dom letniskowy
Ubezpieczenie domu letniskowego wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ochronę przed szkodami powstałymi w wyniku kradzieży z włamaniem i rozboju.

Dom w budowie
Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości). Zakres ochrony można rozszerzyć dzięki opcjom dodatkowym.

Home Assistance
Pęknięta rura w nowej łazience? Klucz złamany w zamku? W tych i wielu innych sytuacjach dzięki ubezpieczeniu Home Assistance możesz liczyć na pomoc fachowca.

Formularz zgłoszeniowy

Centrum Ubezpieczeń