UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • OC
 • AC
 • NNW
 • Szyby samochodowe
 • Zielona karta
 • Assistance
 • Pakiety ubezpieczeniowe
 • Pakiety dla taksówkarzy
 • Pakiety dla młodych kierowców
 • Floty

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

Jesteś kierowcą. Nie pozwól, aby wypadek komunikacyjny zachwiał Twoją stabilnością finansową. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci ochronę w przypadku szkód, wyrządzonych innym osobom.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy zarejestrowanych w Polsce pojazdów.

Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance.

Dzięki Auto-Casco:

 • korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,
 • zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w ramach usługi HESTIA CAR ASSISTANCE,
 • samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania,
 • wybierasz system ustalania rozmiaru szkody – w wariancie kosztorysowym lub serwisowym,
 • możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

Auto-Casco przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód na wypadek szkód powstałych w kraju i za granicą.

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Chcesz mieć pewność, że – jako kierowca lub pasażer – podlegasz skutecznej ochronie przed konsekwencjami wypadków komunikacyjnych? Ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę szkód, powstałych w czasie jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu.

 • suma ubezpieczenia wynosi od 5 tys. zł do 30 tys. zł,
 • zapewniamy Ci ochronę przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świece

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy najlepsze warunki ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla osób kierujących pojazdami i ich pasażerów.

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu.
Ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.

Wysoka suma ubezpieczenia – 5.000 zł.
Brak udziału własnego.
Assistance obejmujący holowanie z miejsca zdarzenia i opłacenie parkingu strzeżonego.
W przypadku wystąpienia szkody szybowej klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.
Dla każdego kto posiada w danym towarzystwie ubezpieczenie OC lub AC tego samego pojazdu.

Car Assistance

Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel? Ubezpieczenie Car Assistance to niezbędna pomoc i  opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem.

Popraw swój komfort podróżowania, korzystając z jednego z trzech wariantów ubezpieczenia – Standard, Premium lub Prestiż

Formularz zgłoszeniowy

Centrum Ubezpieczeń