Potrafimy wynegocjować szczególne warunki dla Klientów naszego biura. Bez względu na to, czy prowadzisz jednoosobową  firmę prywatną, czy stoisz na czele zarządu międzynarodowej korporacji. Dobierzemy ofertę właśnie dla Ciebie.

Ubezpieczenia majątkowe dla firm:

 • Budynków
 • Rzeczy ruchomych
 • Kradzież z włamaniem i rabunkiem
 • Wandalizm
 • Gotówka
 • Utrata zysku
 • Mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)
 • Floty samochodowe
 • OC dla członków zarządu i rad nadzorczych
 • OC przewoźnika
 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
 • OC grup zawodowych
 • NNW pracowników

Ubezpieczenia przemysłowe dla firm:

 • Od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • All risks – od wszystkich ryzyk
 • Lotnicze
 • Techniczne
 • Maszyn i sprzętu budowlanego
 • Budowlano-montażowe
 • Sprzętu elektronicznego
 • Finansowe

 

Ubezpieczenia branżowe m.in. dla:

 • Rolników
 • Gastronomii
 • Aptekarzy
 • Lekarzy
 • Przychodni
 • Nauczycieli
 • Szkół i uczelni wyższych
 • Biur podróży
 • Inne
Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy najlepsze warunki ubezpieczeniowe.

Centrum Ubezpieczeń