1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest: JUSTYNA KWIATKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U JUNIORA JUSTYNA KWIATKOWSKA, ul. SPORTOWA, nr 10A, 05-816 MICHAŁOWICE
  2. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji bezpośredniego kontaktu z Państwem oraz w celu zawarcia z Państwem umowy.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania usługi lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed związaniem się usługą oraz udzielona zgoda (jeżeli takowa zostanie wyrażona).
  4. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, mogą być przekazywane do Towarzystw za Państwa zgodą lub podmiotów współpracujących z ADO.
  5. Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 5 lat od czasu Państwa prośby o kontakt.
  6. Ponadto informuję, iż osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych
    w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania kontaktu.
  8. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Centrum Ubezpieczeń